under 1

Produkter

Europium, 63Eu
Atomnummer (Z) 63
Fase på STP solid
Smeltepunkt 1099 K (826 °C, 1519 °F)
Kogepunkt 1802 K (1529 °C, 2784 °F)
Tæthed (nær rt) 5,264 g/cm3
når flydende (ved mp) 5,13 g/cm3
Fusionsvarme 9,21 kJ/mol
Fordampningsvarme 176 kJ/mol
Molær varmekapacitet 27,66 J/(mol·K)
  • Europium(III)oxid

    Europium(III)oxid

    Europium(III)oxid (Eu2O3)er en kemisk forbindelse af europium og oxygen.Europiumoxid har også andre navne som Europia, Europiumtrioxid.Europiumoxid har en lyserød hvid farve.Europiumoxid har to forskellige strukturer: kubisk og monoklinisk.Det kubiske strukturerede europiumoxid er næsten det samme som magnesiumoxidstrukturen.Europiumoxid har ubetydelig opløselighed i vand, men opløses let i mineralsyrer.Europiumoxid er termisk stabilt materiale, der har smeltepunkt ved 2350 oC.Europiumoxids multieffektive egenskaber som magnetiske, optiske og luminescensegenskaber gør dette materiale meget vigtigt.Europiumoxid har en evne til at absorbere fugt og kuldioxid i atmosfæren.