under 1

Produkter

Tellur
Atomvægt=127,60
Element symbol=Te
Atomnummer=52
●Kogepunkt=1390℃ ●Smeltepunkt=449,8℃ ※henviser til metaltellur
Massefylde ●6,25g/cm3
Fremstillingsmetode: Fremstillet af industrielt kobber, aske fra blymetallurgi og anodeslam i elektrolysebadet.