under 1

Produkter

Tantal
Smeltepunkt 3017°C, 5463°F, 3290 K
Kogepunkt 5455°C, 9851°F, 5728 K
Massefylde (g cm−3) 16.4
Relativ atommasse 180,948
Nøgleisotoper 180Ta, 181Ta
AS nummer 7440-25-7
  • Tantal (V) oxid (Ta2O5 eller tantalpentoxid) renhed 99,99 % Cas 1314-61-0

    Tantal (V) oxid (Ta2O5 eller tantalpentoxid) renhed 99,99 % Cas 1314-61-0

    Tantal(V)oxid (Ta2O5 eller tantalpentoxid)er en hvid, stabil fast forbindelse.Pulveret fremstilles ved at udfælde en tantalholdig syreopløsning, filtrere bundfaldet og kalcinere filterkagen.Det formales ofte til den ønskede partikelstørrelse for at opfylde forskellige anvendelseskrav.